آپلود عکس


آپلود عكس

آپلود عكس

تعمیر اتومبیل های سواری درجه 2 - مکانیک خودرو


مکانیک خودرو
خودرو وشناسایی قطعات وعیب یابی آنها
قالب وبلاگ

سئوالات آزمون کتبی رشته تعمیر اتومبیل های سواری درجه 2  

-از کولیس مرکب برای اندازه­گیری:

1)قطر داخلی اجسام استفاده می­گردد                                           

2)قطر خارجی اجسام استفاده می­گردد

3)قطر داخلی  و قطرخارجی و عمق اجسام استفاده می­گردد                        

4) موارد 1 و 2 صحیح است

 

اگه مورد توجه بود نظرتونو بگذارید تا این قبیل سوالات رو بیشتر ارایه بدم..

 

 


سئوالات آزمون کتبی رشته :    تعمیر اتومبیل های سواری درجه 2                                          کد استاندارد : ( 1/2/23/43-8 )

                                                                                                                                           مدت پاسخگویی :         دقیقه

                                                           

 
   

 

 

 

 

                                     

 

 

 

فلزکاری:

1-دقت اندازه گیری در کلیس اینچی چفدر است؟                     ت:5  ساده

1)   in  216/1                                                                                             2)  in128/1

3)   in   100/1                                                                                            4)in  16/1

2- زاویه راس سوزن خط کشی معمولا چند درجه می باشد؟                 ت:5 متوسط

 1)  45 الی 90 درجه                                                                                   2)  8 الی 10 درجه

3) 10 الی 15 درجه                                                                                      4) 60 درجه

3-انتخاب تیغه اره با توجه به تعداد دندانه آن بر چه اساسی صورت می­گیرد؟                ت:5 ساده

1)با توجه به عمق شیار                                                                                     2)با توجه به طول برش

3)با توجه به جنس قطعه و عمق شیار                                                                4)با توجه به جنس قطعه و طول شیار

4-دقت اندازه­گیری میکرومتری که قسمت مخروطی پوسته آن را به 50 قسمت مساوی تقسیم کرده­اند چقدر است؟                                            ت :5 سخت

1)02/0میلیمتر                                                                                                  2)01/0میلیمتر                                        

3)10/0میلیمتر                                                                                                  4)01/0 متر

5-معمولا برای چکش­کاری و خمکاری از گیره­های00000000 استفاده می­گردد0              ت:8ساده

1)فولادی                                                                                                         2)چدنی                                              

3)آهنگری                                                                                                        4)تمام موارد

6- نزدیکترین آچارها در سیستم اینچی به آچارهای 13 و 16 میلی متری کدامیک از اندازه های زیر است؟ ت 9 متوسط

1)4/9 و4/1                                                                                                       2)16/7 و16/9                             

3) 2/1 و8/5                                                                                                      4)8/5 و16/9 

مولد قدرت:

7- دور سنج موتور دور موتور را بر حسب ................ نشان می­دهد.                      ت:5 ساده

1) متر بر ثانیه MS                                                                                            2) متر بر دقیقه M.M

3) دور در دقیقه R.P.M                                                                                  4) دور در ساعت R.h

8-تایپت مابین کدام قطعات موتور قرار دارد؟                   ت:14 ساده

1)بین بادامک و میل سوپاپ                                                                             2)بین بادامک و انتهای سوپاپ

3)بین سوپاپ و فنر                                                                                           4)بین فنر سوپاپ و اسبک

9- اگر ضخامت واشر سرسیلندر بیشتر از اندازه اصلی باشد باعث می­شود :                         ت:14متوسط

1) نسبت تراکم کاهش می یابد                                                                      

 2) نسبت تراکم افزایش یابد

3) تفاوتی در نسبت تراکم ندارد حرارت کاهش می­یابد                                                  

4) نسبت تراکم افزایش و حرارت نیز افزایش می­یابد

 

 

10-مکانیزم حرکت سوپاپ­ها در صورتی که سوپاپ­های هوا روی سرسیلندر و سوپاپ­های دود در بلوکه سیلندر قرار گیرند از چه نوعی هستند؟                              ت:14متوسط

1)I (ای هد)                                                                                        

2)L (ال هد)     

3)T (تی هد)                                                                                           

4)F (اف هد)

 

11-زاویه مکش عملی در موتوری که سو پاپ دود 10در جه قبل از نقطه مرگ بالا تا 45 در جه بعد از نقطه مرگ پائین باز است چند درجه است ؟                               ت:14سخت

1)235                                                                                                              2) 55                                                               

3) 35                                                                                                               4) 125

12-عیوب شاتون را نام ببرید؟                         ت:14ساده

1)پیچیدگی خمیدگی-بریدن

2)دوپهنی شاتون

3)ساییدگی شاتون                                                                                  

4)خط افتادن شاتون

 

13-اصطلاح دو پهن شدن میل­لنگ یعنی:                              ت:14سخت

1)انگشتی­های میل­لنگ خط برداشته باشند                                                         2)انگشتی­های میل­لنگ کج شده باشد

3)انگشتی­های میل­لنگ به صورت بیضی در آیند                                                 4)هر سه مورد صحیح است

14– اگر سوپاپی در دورهای بالا بماند عیب از :                       ت:14متوسط

1) صاف نبودن ساق سوپاپ                                                             2) ضعیف بودن فنر سوپاپ

3) مستقیم نبودن فنر آن                                                                  4) جمع شدن رسوبات بنزین در قسمت داخلی راهنمای سوپاپ

15-معیوب بودن سوپاپ فشاری درب رادیاتور باعث:                     ت:10 ساده

1)نشت آب به خارج از رادیاتور می­شود                        

2)نشت آب از محل بست شیلنگ ­های آب می­شود

3)بالا رفتن فشار داخلی رادیاتور و نقطه جوش آب رادیاتور می­شود

4)پایین آمدن فشار داخای رادیاتور و جوش آوردن آب رادیاتور می­شود

16-اویل پمپ ابتدا روغن را به کدام قسمت پمپ می­کند؟                    ت:14 ساده

1)سوپاپ کنترل فشار                                                                                        2) کانال اصلی روغن

3)فیلتر روغن                                                                                                     4)یاتاقانها

17- علت خروج آب از اگزوز هنگامی که موتور در دمای نرمال می‌باشد چیست؟           ت:13متوسط

1) ترکیدگی سرسیلندر                                                                                          2) تابیدگی سرسیلندر

3) سوختن واشر سرسیلندر                                                                                  4) همه موارد

الکترونیک:

18- در سیستم جرقه ترانزیستوری چه عاملی باعث تولید ولتاژ تحریک می شود؟              ت:13متوسط

1)سنسور TCC                                                                                               2)دیود زینر

3)سنسور هال یا پیکاب                                                                                    4)سنسور لا مبد ا

19-فرمول قانون اهم :               ت:13متوسط

1)V=I                                                                                                           2)V=R.I                                         

3)I=V.R                                                                                                       4)R=V.I

 

سیستم سوخت رسانی

20-کدامیک از قطعات زیر تنظیم کننده دور آرام در سیستم انژکتور می­باشد؟              ت:13متوسط

1)پتانسیومتر دریچه گاز                                                                                   2)استپر موتور                                                    

3)سنسور فشار منیفولد                                                                                      4)سنسور دمای آب

21- دمپر یا کُند کننده پیستون در کاربراتور ونتوری متغیر……                    ت:13متوسط

1) برای روغن کاری پیستون کاربراتور است.                                     

 3) عمل پمپ شتاب دهنده را ایفا می‌کند

2) برای جلوگیری از سرعت ناگهانی پیستون است                              

 4) گزینه 2 و 3

22-در صورت خرابی سنسور دریچه گاز کدام سنسور وظیفه اطلاع رسانی را به Ecu انجام می­دهد؟          ت:14سخت

1)سنسور دمای هوا                                                                               2)سنسور فشار هوا منی فولد              

3)استپر موتور                                                                                        4)اکسیژن سنسور

23- مزیت ژیگلور برقی دور آرام نسبت به ژیگلور دور آرام معمولی چیست ؟               ت:14ساده

1) امکان روشن ماندن موتور بعد از بستن سوئیچ به حداقل می­رسد                              

2) تنظیم سوخت موتور در تمام دورها به طور خودکار

3) مصرف سوخت متناسب با دور آرام موتور ارسال می­کند                                       

4) کمک به تزریق سوخت اضافی در زمان شتاب گیری

24- چه عواملی باعث قفل گازی می شود؟             ت:14سخت

1) گرمای بیش از حد موتور                                                                                2)استفاده نکردن از لوله برگشت بنزین به باک

3)فراریت بنزین در دمای محیط                                                         4) همه گزینه ها صحیح می‌باشند

سیستم جرقه زنی:

25-جنس صفحات مثبت و منفی باطری:            ت:14سخت

1)پرواکسید سرب اسفنجی                             

2)پرواکسید سرب فعال شده و سرب اسفنجی

3)پرواکسید سرب اسفنجی فعال شده و سرب اسفنجی خاکستری                

4)هیچکدام

26-آوانس وزنه‌ای برای………                    ت:10سخت

1) جلو انداختن جرقه هنگامی که موتور در دور آرام کار می‌کند

2) جلو انداختن جرقه هنگامی که موتور در دور بالا کار می‌کند

3) عقب انداختن جرقه هنگامی که موتور در دور آرام کار می‌کند

4) عقب انداختن جرقه هنگامی که موتور در دور بالا کار می‌کند

27-بهترین حرارتی که شمع درآن تمیزمی شودچه حرارتی است؟           ت:17متوسط        

1)500تا800درجه                                                                                           2) 300تا500درجه  

3) 100تا300درجه                                                                                          4) 800تا1000درجه

سیستم انتقال قدرت

28-وظیفه سیستم کلاچ :                  ت:10 ساده

1)قطع و وصل نیروی موتور (دور ) به گیربکس و افزایش دور موتور است

2)قطع و وصل نیروی موتور (دور)به گیربکس و کاهش دور موتور می­شود

3)قطع و وصل نیروی موتور(دور)به گیربکس بدون تاثیر در گشتاور موتور است

4)قطع و وصل نیروی موتور(دور)به گیربکس و افزایش گشتاور موتور است

 

 

29- اگر در شروع حرکت خودرو لرزش ایجاد شود عیب از چیست؟              ت:10  متوسط

1) تنظیم نبودن شیش کلاچ                                                                             2) تمام شدن لنت کلاچ

3) تاب داشتن میل گاردان                                                                 4) تاب داشتن صفحه و دیسک کلاچ

30- علت بیرون زدن دنده در گیربکس سنگرونیزه معمولی چیست؟                 ت:10متوسط

1) خرابی دنده زیر                                                                            2) خرابی دنده برنجی                                               

3) سائیده شدن صفحه کلاچ                                                              4) خرابی ساچمه و فنر ماهک

31- عامل اصلی افزایش گشتاور در مبدل (کلاچ هیدرولیکی)..... می­باشد؟      ت:17متوسط

1)پمپ                                                                                               2)توربین                                              

3)روغن هیدرولیک                                                                           4)استاتور

32- در یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی (گیریبکس اتوماتیک) در صورتی که قفسه ثابت و خورشیدی محرک و موافق عقربه های ساعت بچرخد وضعیت دنده رینگی چگونه خواهد بود؟                           ت:10 متوسط

1)کاهش کشتاور و افزایش دور                                                            2)دنده یک               

3)افزایش کشتاور و وضعیت دور                                                            4)عمل کوپیلینگ

33- علت زوزه کشیدن گیربکس در تمام دنده‌ها به جز دندة آخر کدام است؟          ت:17متوسط

1) ماهک دنده 3 و 4 خراب است                                                           2) دنده برنجی 2 و 3 خراب است

3) خرابی شفت زیر و تیز کردن همیشه گرد                                        4) خلاصی طولی دنده همیشه گرد زیاد است

34-وظیفه دنده­های هرزگردها در هوزینگ دیفرانسیل چیست؟      ت:16متوسط

1)جلوگیری از انتقال ضربه به گیربکس است                                        2)کاهش دور در دو چرخ است

3)امکان اختلاف دور در دو چرخ است                                                 4)مساوی کردن دور در دو چرخ است

35- در دیفرانسیل دور و گشتاور به ترتیب چگونه است؟             ت:15متوسط

1) دور کاهش و گشتاور افزایش                                                            2) دور افزایش و گشتاور افزایش

3) دور کاهش و گشتاور کاهش                                                              4) دور افزایش و گشتاور کاهش

سیستم ترمز:

36- ایجاد صدا در چرخها در موقع ترمز کردن برای چیست؟              ت:15متوسط

1) به علت خرابی لوازم ترمز است                                                      2)به علت تمام شدن و به پرچ رسیدن لنتها است

3) به علت پاره و سوراخ شدن لوله‌های ترمز است                             4) خرابی لوازم سیلندر چرخ است

37-در زمانی که موتور روشن است و از ترمز استفاده نمیشود در بوستر:    ت:سخت

1)در هر دو مخزن خلاء وجود دارد                                                    2)در هر دو مخزن هوا وجود دارد

3)در یک مخزن خلاء ودر مخزن دیگر هوا وجود دارد                       4)هیچکدام

سیستم تعلیق و فرمان:

38- جهت کم کردن خلاصی فلکه فرمان چه کار باید کرد؟              ت:15متوسط

1) واشر زیر درب جعبه فرمان کم شود                                               2) واشر زیر درب جعبه فرمان اضافه شود

3) واشر جلوی غلاف فرمان زیاد شود                                                               4) واشر جلوی غلاف فرمان کم شود

39-چنانچه ساییدگی لاستیک در سمت بیرون چرخ باشد علت چیست؟ ت:15سخت

1)زیاد بودن باد لاستیک                                                                  2)کمبر مثبت بیش از حد چرخ

3)کم بودن باد لاستیک                                                                    4)لقی بیش از حد جعبه فرمان

40- کار کمک فنر یا نوسان گیر............... می‌باشد.                ت:18متوسط

1) از وارد شدن ضربه به اتاق جلوگیری می‌کند             

2) از ارتعاشات زیاد فنر در اثر دست اندازه‌های جاده جلوگیری می‌کند

3) نوسانات حاصل از فنر را کاهش می‌دهد    

4) همه موارد

[ ۱۳٩٢/٩/٢٧ ] [ ۸:٥٦ ‎ب.ظ ] [ مهندس علی فرجی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازانواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس